Jako wieloletni partner firmy Sparx Systems umożliwiamy zakup licencji Enterprise Architect we wszystkich oferowanych wersjach.

Enterprise Architect Desktop Edition

Enterprise Architect Desktop Edition jest ekonomicznym rozwiązaniem przygotowanym z myślą o samodzielnie działających deweloperach lub analitykach. Umożliwia modelowania procesów biznesowych, wizualizację oraz zarządzanie testami. Enterprise Architect Desktop Edition adresowany jest do samodzielnie działających deweloperów lub analityków. Umożliwia zarówno tworzenie jak i modyfikację diagramów UML. Wersja Desktop posiada pełną funkcjonalność generowania dokumentacji w formatach HTML oraz RTF. Ograniczeniem wersji Enterprise Architect Desktop Edition jest brak możliwości generowania kodu i inżynierii wstecznej (import/eksport kodu i schematów DDL). Nie działa również współdzielenie projektów między wieloma użytkownikami. Istotnym ograniczeniem jest również brak wsparcia dla technologii MDA, projektowania graficznych interfejsów użytkownika oraz symulacji procesów.

Enterprise Architect Professional Edition

Enterprise Architect Professional Edition jest narzędziem przeznaczonym do budowania kompleksowych systemów przez zespół analityków oraz programistów. Niniejsza wersja narzędzia została rozszerzona o możliwość definiowania wspólnego repozytorium bazodanowego dla projektów, a także podpięcie projektu do wybranego narzędzia umożliwiającego kontrolę wersji.

Wersja Enterprise Architect Professional Edition ma wbudowaną opcję budowania kodu i bazy danych oraz wspiera technologię MDG (Model Driven Generation) oraz proces debugowania. Wersja Professional Edition posiada pełną funkcjonalność generowania dokumentacji w formatach HTML oraz RTF. Niniejsza edycja narzędzia wspiera proces zarządzania projektem oraz zarządzania (śledzenia) wymagań projektowych.

Enterprise Architect Corporate Edition

Enterprise Architect Corporate Edition jest kompleksowym narzędziem analityczno-projektowym, służącym do modelowania diargramów UML przez duże zespoły projektowe. Dzięki intuicyjnemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika, umożliwia tworzenie i modyfikację elementów w notacji UML, BPMN oraz SysML. Niniejsza wersja platformy do modelowania wizualnego pozwala na tworzenie i przechowywanie współdzielonego repozytorium projektu z użyciem następujących baz danych: MS SQL Server, MySQL, Oracle9i, PostgreSQL, MSDE, Adaptive Server Anywhere i MS Access. Oprócz tego posiada funkcjonalność zarządzania kontrolą dostępu do repozytorium (można tworzyć zabezpieczenia dostępu do wybranych elementów diagramów na poziomie pojedynczych użytkowników i grup użytkowników) oraz kontrolą wersji oraz stanowi wsparcie dla technologii MDG (Model Driven Generation). Wersja korporacyjna posiada pełną funkcjonalność wersji Desktop i Professional.

Enterprise Architect Ultimate Edition

Enterprise Architect Ultimate Edition to wersja, wspierająca w sposób kompleksowy następujące dziedziny: Modelowanie Biznesowe, Inżynierię Oprogramowania oraz projektowanie i implementację systemów informatycznych. Umożliwia generowanie dokumentacji, śledzenie zmian w projekcie, tworzenie współdzielonego repozytorium bazodanowego, zarządzanie projektami, modelowanie interfejsów użytkownika oraz generowanie kodu na podstawie zamodelowanych procesów. Dedykowana jest dla zaawansowanych użytkowników i osób specjalizujących się w różnorakich dziedzinach biznesowych.

Enterprise Architect Business and Software Engineering Edition

Enterprise Architect Business and Software Engineering Edition to profesjonalne narzędzie do projektowania skierowane do deweloperów, architektów, projektantów systemów i analityków biznesowych. Funkcjonalności, umożliwiające zarządzanie zakresem projektu oraz zespołem stanowią wsparcie dla kierowników projektów oraz osób zarządzających wytwarzaniem wysokiej jakości rozwiązań informatycznych.

Enterprise Architect System Engineering Edition

Enterprise Architect Systems Engineering Edition przeznaczony jest dla osób specjalizujących się w projektowaniu systemów wytwarzanych z wykorzystaniem UML, SysML, DDS i technologii pokrewnych. System Engineering posiada nowe funkcje i wbudowane narzędzia, które wspierają zespoły projektowe w wytwarzaniu nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Ultimate Systems Engineering Business & Software Engineering Corporate Professional Desktop
.EAP Project Files x x x x x x
Advanced UML 2.1 Modeling x x x x x x
Automation API x x x x x x
Business Process Modeling x x x x x x
Element List (Tabular Editing) x x x x x x
Metadata/repository Advanced Search x x x x x x
Mind Mapping x x x x x x
Profile/Metamodel Extensibility x x x x x x
Relationship (Traceability) Matrix x x x x x x
Report Generation: HTML and Rich-Text x x x x x x
Requirements Management x x x x x x
Shape Scripts/Customization x x x x x x
Statechart Editor x x x x x x
Test Management x x x x x x
Version Control Integration x x x x x x
XMI Import and Export (2.1, 1.2, 1.1, 1.0) x x x x x x
Code Engineering x x x x x
Database Engineering x x x x x
Debug & Visualize Applications x x x x x
MDG Technologies (Create & Use)* x x x x x
Model Driven Architecture (MDA) x x x x x
Project Discussion Forum x x x x x
Replicate .EAP Projects x x x x x
Report Customization: WYSIWYG Template Editor (for Rich-Text Reports) x x x x x
Reverse Engineer Binaries (Java, .NET) x x x x x
Shared Models x x x x x
WSDL Engineering x x x x x
XML Schema (XSD) Engineering x x x x x
Audit Model Changes x x x x
Baseline Diff/Merge x x x x
DBMS Repository** x x x x
Security (Role-based) x x x x
Floating Edition Available x x x x
New Items
Scripting with JScript, VBScript and Javascript x x x x
WAN Optimizer x x x x
Lazy Load x x x x
Executable Code Generation from Behavioral Models x x x
Math Support built into Script Engines x x x
BPEL Generation from BPMN 1.1 diagrams x x
Business Rules Composer x x
ADA 2005 Code Engineering x x
Real-Time, HDL Code Engineering and Profiles x x
SysML 1.1 x x
SysML Parametric Model Simulation x x
Included MDG Products
DoDAF-MODAF x x x
Visual Studio 2005/2008 Integration x x x
Eclipse Integration x x x
Visual Studio Link x x x
Eclipse Link x x x
Zachman x x
TOGAF x x
DDS x x
SysML x x

* Sprzedawane oddzielnie MDG Technologies mogą wymagać odzielnych opłat i być odzielnie licencjonowane.
** Obsługiwane bazy danych: MSSQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Progress OpenEdge, MSDE, Adaptive Server Anywhere

Enterprise Architect Viewer jest darmową wersją narzędzia, pozwalającą na pełen podgląd diagramów oraz odczyt wszystkich danych, opisujących zamodelowane elementy. Wersja narzędzia nie pozwala na wprowadzanie zmian. Enterprise Architect Viewer jest doskonałym rozwiązaniem dla członków zespołu, którzy potrzebują tylko wglądu w utworzone modele.

Wersja może być zainstalowana jedynie na systemie operacyjnym Windows.