Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom naszych Klientów, świadczymy szereg usług dotyczących wykorzystania funkcjonalności narzędzia Enterprise Architect. Wieloletnie i bogate doświadczenie naszych konsultantów pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie oraz realizować projekty zróżnicowane pod względem wielkości i sektora biznesowego.

Zakres naszych działań obejmuje:

 1. Analizę możliwości wykorzystania platformy modelowania wizualnego Enterprise Architect:
  • Przygotowanie modelu procesów związanych z realizacją projektów informatycznych w organizacji Klienta
  • Określenie na powyższym modelu obszarów obecnego użycia narzędzi klasy CASE (na przykład: Rational Rose, Enterprise Architect, Visual Paradigm, ARIS) wspomagających procesy
  • Przygotowanie propozycji udoskonalenia powyższych procesów z wykorzystaniem platformy modelowania wizualnego Enterprise Architect
 2. Wdrażanie i konfiguracja narzędzia Enterprise Architect:
  • Wdrażanie wybranej wersji narzędzia
  • Wdrażanie wybranych dodatków do Enterprise Architect (wtyczek)
  • Konfiguracja narzędzia wedle potrzeb Klienta
  • Integracja Enterprise Architect z wybranymi systemami funkcjonującymi w organizacji (np. systemem do zarządzania projektami, zarządzania zadaniami i czasem pracy)
  • Tworzenie dedykowanych rozszerzeń Enterprise Architect na potrzeby Klienta
 3. Wdrożenie funkcjonalności, umożliwiających pracę grupową oraz metody wersjonowanie projektu w Enterprise Architect:
  • Tworzenie repozytorium projektowego na wybranej bazie danych
  • Podpięcie repozytorium projektu do wybranego narzędzia wersjonowania danych
  • Prezentacja i wdrożenie metod wersjonowania oferowanych przez Enterprise Architect’a
 4. Wdrożenie metodyki wytwarzania analizy w Enterprise Architect w oparciu o:
  • Metodykę RUP
  • Metodykę ICONIX
  • Metodykę SCRUM zgodną z zasadami projektów zwinnych
  • Autorskie rozwiązanie stosowane przez firmę ISOLUTION
 5. Wdrożenie autorskich metodyk analitycznych opracowanych na podstawie standardów branżowych.
 6. Wdrożenie metodyki szacowania oprogramowania w Enterprise Architect w oparciu o:
  • Metodykę Use Case Points
  • Metodykę IFPUG
 7. Opracowanie szablonów do automatycznego generowania dokumentacji z Enterprise Architect:
  • Wdrażanie szablonu do automatycznego generowania dokumentacji w oparciu o wybraną wdrożoną metodykę
  • Opracowanie szablonu do automatycznego generowania dokumentacji w oparciu o model dokumentowania stosowany przez Klienta
 8. Generowanie dokumentacji powykonawczej:
  • Wdrażanie metodyk generowania dokumentacji powykonawczej
  • Wygenerowanie dokumentacji powykonawczej na podstawie kodu źródłowego zaimplementowanego projektu
 9. Wdrożenie metod, śledzenie zakresu i postępu prac projektowych w Enterprise Architect:
  • Wdrażanie metod wspomagających proces zarządzania projektem oraz zespołem
  • Wdrażanie metod dokumentowania i śledzenia zakresu projektu
  • Wdrażanie metod zarządzania zmianą w projekcie
  • Wdrażanie metod śledzenia postępów prac
  • Wdrażanie metod śledzenia realizacji wymagań za pomocą artefaktów analitycznych i projektowych