Nasze wartości i inicjatywy.

Wiemy, jak ważna jest wiedza, znajomość technologii i metodyk wytwórczych oraz przestrzeganie standardów. Pamiętamy również , że o sukcesie projektu decydują ludzie. Dlatego dążymy do wypracowania kultury organizacyjnej, która wspiera wysiłki naszych pracowników. Przyjęliśmy pewien system wartości i zasad, które są wspólne zarówno dla naszej organizacji jak i dla każdego zespołu z osobna.

Witold Dziemidowicz, Zarząd ISOLUTION

Jak
pracujemy
w zespole?

Czujemy się odpowiedzialni za pracę własną i całego zespołu projektowego.

Zawsze pracujemy zespołowo i dzielimy się wiedzą.

Dzięki współpracy kończymy zadania terminowo, a nawet przed terminem :-)

Bezpośrednio wyrażamy własne zdanie, ale nie zapominamy o szacunku do innych.

Dbamy o dobre relacje z naszymi Klientami.

Stawiamy na jakość wytwarzanego oprogramowania zawsze szukamy optymalnych rozwiązań.

Nasz potencjał to warunek osiągnięcia celów biznesowych każdego projektowanego rozwiązania.

Zawsze pamiętamy o wspólnie wypracowanych i przyjętych wartościach

Wartości te łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji i realizowanego projektu.

Zaangażowanie

Pracujemy z entuzjazmem i zaangażowaniem, dając z siebie wszystko. Pasja motywuje nas do ciągłych poszukiwań i odkrywania nowych możliwości. Dzięki temu osiągamy dobre wyniki przenosząc ISOLUTION w pełną sukcesów przyszłość.

Zaufanie

Jesteśmy godni zaufania i otwarci, działamy fair. Te fundamentalne zasady stosujemy w kontaktach z innymi wykazując szacunek i zrozumienie. Zawsze jesteśmy gotowi do pomocy.

Rozwój

Dajemy przestrzeń do rozwoju potencjału i talentów. Mierzymy siebie miarą naszych wyników i sukcesów. Różnice zdań służą nam do poznania innego spojrzenia i własnego, ciągłego rozwoju.

Odpowiedzialność

Zaufanie i odpowiedzialność są fundamentem zrównoważonego wzrostu. Samodzielny pracownik postępuje odpowiedzialnie budując zaufanie. Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa stanowi podstawę wszystkich decyzji biznesowych jakie podejmujemy.

Współpraca

Praca zespołowa jest fundamentem naszej kultury firmowej, chętnie dzielimy się wiedzą i uczymy się od siebie. Budujemy relacje z Partnerami opierając je o kompetencje i zrozumienie potrzeb. Tworzymy zespół.

Nad wspólnie wypracowanymi wartościami mają pieczę nasi Kierownicy Projektów

Iwona

W branży od 9 lat, z nami od 5 lat.

Artur

W branży od 7 lat, z nami od 1 roku.

Mariusz

W branży od 15 lat, z nami od 8 lat.

Czy chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Czy chcesz wiedzieć więcej o realizowanych przez nas projektach?

Inicjatywy

W pracy i poza nią podejmujemy wiele inicjatyw, które budują nas jako zespół.

Poznajcie tylko niektóre z naszych aktywności.

„Dzielimy się wiedzą”

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, bo tylko wtedy możliwy jest nasz rozwój. Stałą praktyką w naszej firmie są seminaria wewnętrzne. Są to spotkania organizowane przez samych pracowników, podczas których dzielą się z innymi swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, czy nowinkami na bazie doświadczenia w pracy w konkretnych projektach.

Ale to nie wszystko. Uczymy się też poprzez dobrą zabawę. Przykładem są Hackhatony czyli maratony programistyczne, podczas których nasi pracownicy maja okazję zaprogramować aplikacje swojego autorstwa, a to wszystko w bardzo sprzyjających okolicznościach.

„Start up Isolution"

Odkrywamy potencjał naszych pracowników. Jeśli mają oni swój pomysł na biznes, stwarzamy warunki potrzebne do tego by mógł on ujrzeć światło dzienne.

„Mamy w sobie sportowego ducha”

Bieg Ekiden to sztafeta maratońska, propagująca aktywny styl życia i pomoc charytatywną. Dzięki udziałowi w biegu możemy nie tylko spędzić aktywnie czas, ale robimy coś dla innych.

„Pomagamy społecznie”

Co roku angażujemy się w akcję Pomagamy Mikołajowi. Świadomość, że nawet małym gestem możemy sprawić uśmiech na twarzy dziecka jest dla nas największą satysfakcją.