Proces rekrutacji

 

Dokładamy wszelkich starań, aby cały proces rekrutacji przebiegał nie tylko sprawnie, ale i w przyjaznej atmosferze. Będąc członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji (http://przyjaznarekrutacja.pl/) wcielamy w życie takie wartości jak: komunikacja z kandydatami, dbanie o dobre relacje z nimi, jasne formułowanie ofert pracy czy stałe podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania procesami rekrutacji.

Do każdego kandydata podchodzimy indywidulanie i z należytym szacunkiem. Wszyscy, którzy biorą udział w procesie rekrutacyjnym otrzymują od nas informację zwrotną, niezależnie od podjętej decyzji. Podczas całego procesu rekrutacji dbamy też o bezpieczeństwo i poufność danych kandydatów. 

W trakcie procesu rekrutacji chcemy poznać Ciebie, Twoje umiejętności i potencjał!

 Cały proces składa się z 4 etapów:

  • Analiza nadesłanych aplikacji

Sprawdzamy czy spełniasz wymagania określone w ofercie pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu, zapraszamy Cię na rozmowę, poprzedzając to wysłaniem e-maila lub kontaktem telefonicznym.

  • Rozmowa kwalifikacyjna

Na spotkaniu weryfikujemy informacje zaprezentowane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje, znajomość języka angielskiego). W zależności od stanowiska na jakie aplikujesz, możesz zostać poproszony o rozwiązanie zadania sprawdzającego Twoje umiejętności. Podczas tego etapu będziesz miał także możliwość zaprezentowania swoich oczekiwań względem nowego pracodawcy.

  • Rozmowa decydująca

Jeżeli uznaliśmy, że jesteś właśnie tą osobą, której szukamy, zapraszamy Cię na rozmowę z przełożonym w celu określenia warunków współpracy.

  • Wdrożenie

Przed pierwszym dniem w pracy, otrzymasz od nas e-mail, z przewodnikiem dla nowych pracowników. Znajdziesz tam wszystkie przydatne informacje, dot. m.in. organizacji biura, struktury firmy, praktykowanych dobrych nawyków
i zwyczajów. Zapoznaniem z firmą, jej pracownikami oraz wprowadzeniem w nowe obowiązki na stanowisku pracy, zajmą się osoby z działu personalnego oraz Twój bezpośredni przełożony. Dzięki temu, tak istotny etap jak wdrożenie nowego pracownika przebiega sprawnie i w przyjaznej atmosferze, a to z kolei procentuje zaangażowaniem na dalszych etapach współpracy.

 

 

Proces rekrutacyjny w naszej firmie ma charakter ciągły. Stale poszukujemy specjalistów z obszaru IT. Oferty pracy opublikowane są w zakładce „Oferty Pracy”. Prosimy o dołączenie do swojego CV zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." oraz określenie w tytule wiadomości stanowiska, na które Państwo aplikują.

Zapraszamy do współpracy również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.