Opracowanie repozytorium danych projektowych

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Brak jednolitych standardów dokumentowania projektów spowodował powstanie znaczących braków w dokumentacji utrzymywanych systemów informatycznych w znacznym stopniu ograniczając możliwości co do zmiany dostawców usług w ramach poszczególnych rozwiązań.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy kompleksowe wdrożenie systemu Enterprise Architect z współdzielonym repozytorium przechowującym dane o realizowanych projektach. Dopełnieniem wdrożenia było opracowanie standardów dokumentowania projektów oraz przeszkolenie zespołu KRUS z zakresu modelowania rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem notacji UML.

Korzyści

Zbudowanie jednolitej bazy wiedzy o utrzymywanych systemach i toczących się projektach.
Odzyskanie swobody w zarządzaniu dostawami usług informatycznych.

Technologie

EA