Przygotowanie i wsparcie procesu integracji systemów wewnętrznych

Branża: Bankowość

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Poza kompleksową analizą i zaprojektowaniem nowego rozwiązania dla architektury systemów informatycznych, niezbędna była także masowa migracja danych z wycofywanych systemów informatycznych do systemu docelowego Klienta. Skala projektu i bardzo szeroki zakres merytoryczny zdecydowały o konieczności wykorzystania zasobów zewnętrznych do zapewnienia jakości projektu kluczowego dla działalności operacyjnej banku.

Rozwiązanie

Nasz zespół, we ścisłej współpracy z zespołem analityków klienta, opracował wytyczne dotyczące docelowej architektury systemów informatycznych oraz kompletny prototyp interfejsu użytkowników kluczowego procesu biznesowego banku (system obsługi wniosków kredytowych) wraz z pełną identyfikacją wizualną klienta. W celu zapewnienia najwyższej jakości implementacji nowych nasza firma:

  • opracowała scenariusze testowe automatyzujące testy aplikacji biznesowych,
  • przeprowadziła konfigurację serwerów baz danych i serwerów aplikacji,
  • przeprowadziła testy wydajnościowe zbioru aplikacji biznesowych.

Od czasu zakończenia wdrożenia nasza firma świadczy usługi wsparcia administracyjnego oraz obsługę zgłoszeń serwisowych dla głównych systemów informatycznych banku

Korzyści

  • Wsparcie, analiza biznesowa i przygotowanie integracji kluczowych systemów informatycznych banku.
  • Strategiczne wsparcie procesu zapewniania jakości wdrożenia nowej platformy informatycznej banku.
  • Ujednolicenie i migracja danych z wycofywanych systemów informatycznych.

Technologie

  • IBM Rational Rose, Isolution Script (rozwiązanie autorskie), IBM AS/400
  • IBM WebSphere, J2E, IBM DB/2