Stworzenie repozytorium dokumentów firmowych

Branża: Telekomunikacja

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Standardowo, podczas zgromadzeń Rady Nadzorczej dokumenty firmowe były przekazywane członkom spotkania przez Asystentkę, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej, zawierającej potrzebne załączniki. Wymagało to jednak angażowania dodatkowej liczby osób i ograniczało dostęp do potrzebnej dokumentacji. Celem było więc opracowanie jednego wspólnego repozytorium, umożliwiającego dostęp i pracę z dokumentami wielu osobom jednocześnie.

Rozwiązanie

Stworzona przez nas platforma pozwala na umieszczanie dokumentów firmowych w repozytorium, skąd samodzielnie mogą je pobierać członkowie spotkań Rady Nadzorczej. System umożliwia bezpieczną zdalną pracę z materiałami oraz pozwala na wyszukiwanie po ich zawartości. Dodatkowo możliwe jest wersjonowanie tego samego dokumentu.

Korzyści

  • Ułatwienie dostępu do dokumentów.
  • Jedno miejsce, w którym są przechowywane wszystkie firmowe materiały.
  • Oszczędność czasu.

Technologie

GWT, SmartGWT, Java Servlet, Jasper Reports, Spring Framework, Spring Security, Apache Lucene, Aspose.Total for java, JDBC 4, Apache Tomcat, PostgreSQL