System do automatyzacji obsługi ubezpieczeń grupowych

Branża: Ubezpieczenia

Model współpracy: Fixed

Rodzaj umowy: Indywidualna

Metodyka: Zwinna

Status realizacji: Zrealizowane

Klient

Licencjonowany broker ubezpieczeniowy działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Obsługa dużych podmiotów  komercyjnych oraz publicznych, w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz grupowych ubezpieczeń na życie.

Wyzwanie

Klientowi zależało na zbudowaniu zaawansowanego systemu, służącego do automatyzacji procesów  obsługi ubezpieczeniowej (w tym procesów operacyjnych i rozliczeniowych), zachodzących między nim, a  dużymi zakładami ubezpieczeń. Największym wyzwaniem dla naszego zespołu, było stworzenie mechanizmów integracji między aplikacją dedykowaną brokerowi, a systemami zewnętrznymi zakładów ubezpieczeń. Co więcej, musieliśmy zadbać by system gwarantował pełne bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłanych danych oraz dokumentów. Wymagało to dodatkowo wdrożenia przez nas technologii podpisu elektronicznego i standaryzacji  w obszarze elektronicznej wymiany danych.

Rozwiązanie

Wytworzyliśmy i wdrożyliśmy modułowy system informatyczny oparty o wiodące na rynku rozwiązanie portalowe Liferay wraz z platformą integracyjną. Takie rozwiązanie zapewnia kooperację systemu naszego klienta, z systemami zewnętrznymi towarzystw ubezpieczeniowych. Całość wykorzystuje rozwiązania  klasy ESB – Mule ESB oraz architekturą EAI. Rozwiązanie zawiera również pełną automatyzację procesów biznesowych opartą o rozwiązanie Activiti BPM Platform. Zaproponowana przez nasz zespół modułowość systemu, pozwala na dowolne konfigurowanie funkcjonalności portalu, jak również dużą możliwość rozbudowy i dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb biznesowych. Dzięki temu, system może być dostosowywany do potrzeb każdego podmiotu świadczącego usługi brokerskie. Moduły produktowe mogą być udostępniane partnerom  biznesowym i klientom  brokera w modelu Software –as- a- Service (SaaS). Przewidzieliśmy również zastosowanie protokołu WSRP co umożliwia partnerom biznesowym osadzanie usługi w ich portalu korporacyjnych.  Dużym atutem stworzonego przez nas systemu jest również moduł raportów operacyjnych wspierających decyzje zarządcze i kontroling.

Korzyści

  • Zwiększyliśmy bezpieczeństwo korespondencji i dokumentów zawierających dane osobowe w przesyłanych dokumentach.
  • Poprawiliśmy obsługę procesów operacyjnych, w tym:
    • obiegu dokumentów dotyczących przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i wystawienia właściwych certyfikatów oraz rezygnacji z zawartych umów,
    • aktualizację danych ubezpieczeniowych, rozliczania składek ubezpieczeniowych i prowizji,
    • przesyłania aneksów oraz faktur zmiany warunków ubezpieczenia i innych kluczowych informacji
  • Skróciliśmy czas obsługi procesów ubezpieczeniowych, co zapewnia możliwość  lepszej koncentracji na potrzebach klienta, a w efekcie zwiększa konkurencyjność naszego Klienta.
  • Zapewniliśmy automatyzację w procesie wymiany informacji pomiędzy brokerem a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Technologie

Liferay, Mule ESB, Activiti, Spring.