System do przeprowadzania audytu

Branża: Telekomunikacja

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Jedną z niezbędnych procedur w organizacji jest ochrona danych. Organizacja powinna chronić dane swoich klientów, pracowników, partnerów biznesowych i inwestorów. System, który mieliśmy stworzyć, miał wspierać proces audytu w ramach organizacji. Jego zadaniem miało być zweryfikowanie czy zabezpieczenia funkcjonujące w organizacji są prawidłowo wykonane. Funkcjonalność systemu zakładała więc na:

 • pozyskanie informacji o użytkownikach i grupach zorganizowanych w ramach Active Directory i LDAP,
 • wykrycie wrażliwych punktów w systemie zabezpieczeń,
 • zmniejszenie ryzyka utraty wartości intelektualnej będącej własnością organizacji,
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa,
 • weryfikację dostępu użytkowników do danych,
 • wygenerowanie raportu przestawiającego uprawnienia użytkowników w ramach zasobów

Rozwiązanie

W ramach rozwiązania dostarczyliśmy aplikację webową, która umożliwia monitorowanie uprawnień użytkowników do zasobów. Aplikacja generuje specjalistyczne zestawienia ułatwiające przeprowadzanie audytu.

Korzyści

 • Opracowanie analizy oraz propozycji zmian w procesie audytowym.
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa oraz procedur.
 • Wdrożenie rozwiązania pozwalającego na ciągłą kontrolę systemu bezpieczeństwa.

Technologie

 • GWT GXT
 • EJB, JPA
 • PostgreSQL