System do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych przez bank

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Połącznie dwóch podmiotów sprawiło, że jednym z jego celów było zaoferowanie nowego produktu w nowych kanałach sprzedaży. Nowym kanałem sprzedaży miała stać się sieć placówek bankowych, a produktami produkty ubezpieczeniowo – inwestycyjne oferowane klientom VIP utrzymującym dotychczas lokaty bankowe o wysokiej wartości – od kilkuset tysięcy do kilku milionów PLN.

Rozwiązanie

Nasza firma uczestniczyła w realizacji projektu już na etapie analizy biznesowej. W ramach wspólnych prac z zespołami banku i ubezpieczyciela, Isolution opracowała projekt techniczny i przeprowadziła jego pełną implementację. Stworzona platforma produktowa w maksymalnym stopniu automatyzuje współpracę instytucji finansowych. System obsługuje kompletny proces sprzedaży począwszy od wypełniania wniosków i formularzy przez wymianę dokumentów i danych, po integrację systemów finansowo – księgowych i produktowych. System jest przygotowany do współpracy z wieloma bankami oraz do obsługiwania wielu produktów ubezpieczeniowych.

Korzyści

  • Zwiększenie rentowności kapitału banku dzięki uwolnieniu zamrożonych wcześniej rezerw.
  • Dodatkowe przychody dla banku z tytułu prowizji od sprzedaży produktów obcych.
  • Znaczne zwiększenie potencjału i woluminu sprzedaży ubezpieczyciela.
  • Zwiększenie satysfakcji klientów, którzy uniknęli opodatkowania zysku od oszczędności.

Technologie

  • Google Web Toolkit (GWT), Jasper Reports
  • JBoss
  • Java Enterprise Engine (JEE)
  • Spring
  • Hibernate
  • Oracle Database