Nasze wartości i inicjatywy.

Wiemy, jak ważna jest wiedza, znajomość technologii i metodyk wytwórczych oraz przestrzeganie standardów. Pamiętamy również , że o sukcesie projektu decydują ludzie. Dlatego dążymy do wypracowania kultury organizacyjnej, która wspiera wysiłki naszych pracowników. Przyjęliśmy pewien system wartości i zasad, które są wspólne zarówno dla naszej organizacji jak i dla każdego zespołu z osobna.

Witold Dziemidowicz, Zarząd ISOLUTION

Jak
pracujemy
w zespole?

Czujemy się odpowiedzialni za pracę własną i całego zespołu projektowego.

Zawsze pracujemy zespołowo i dzielimy się wiedzą.

Dzięki współpracy kończymy zadania terminowo, a nawet przed terminem :-)

Bezpośrednio wyrażamy własne zdanie, ale nie zapominamy o szacunku do innych.

Dbamy o dobre relacje z naszymi Klientami.

Stawiamy na jakość wytwarzanego oprogramowania zawsze szukamy optymalnych rozwiązań.

Nasz potencjał to warunek osiągnięcia celów biznesowych każdego projektowanego rozwiązania.

Zawsze pamiętamy o wspólnie wypracowanych i przyjętych wartościach

Wartości te łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji i realizowanego projektu.

Zaangażowanie

Pracujemy z entuzjazmem i zaangażowaniem, dając z siebie wszystko. Pasja motywuje nas do ciągłych poszukiwań i odkrywania nowych możliwości. Dzięki temu osiągamy dobre wyniki przenosząc ISOLUTION w pełną sukcesów przyszłość.

Zaufanie

Jesteśmy godni zaufania i otwarci, działamy fair. Te fundamentalne zasady stosujemy w kontaktach z innymi wykazując szacunek i zrozumienie. Zawsze jesteśmy gotowi do pomocy.

Rozwój

Dajemy przestrzeń do rozwoju potencjału i talentów. Mierzymy siebie miarą naszych wyników i sukcesów. Różnice zdań służą nam do poznania innego spojrzenia i własnego, ciągłego rozwoju.

Odpowiedzialność

Zaufanie i odpowiedzialność są fundamentem zrównoważonego wzrostu. Samodzielny pracownik postępuje odpowiedzialnie budując zaufanie. Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa stanowi podstawę wszystkich decyzji biznesowych jakie podejmujemy.

Współpraca

Praca zespołowa jest fundamentem naszej kultury firmowej, chętnie dzielimy się wiedzą i uczymy się od siebie. Budujemy relacje z Partnerami opierając je o kompetencje i zrozumienie potrzeb. Tworzymy zespół.

Czy chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Czy chcesz wiedzieć więcej o realizowanych przez nas projektach?

Inicjatywy

W pracy i poza nią podejmujemy wiele inicjatyw, które budują nas jako zespół.

Poznajcie tylko niektóre z naszych aktywności.

„Dzielimy się wiedzą”

Kilka razy w roku organizujemy warsztaty dla studentów Szkół Wyższych , dzielenie się wiedzą daje nam olbrzymia satysfakcję.

Uczymy się  poprzez dobrą zabawę. Przykładem są Hackhatony czyli maratony programistyczne, podczas których nasi pracownicy maja okazję zaprogramować aplikacje swojego autorstwa, a to wszystko w bardzo sprzyjających okolicznościach.

" Nasze wspólne inicjatywy"

Zorganizowaliśmy w tym roku zbiórkę rzeczy dla Domu Dziecka nr 3, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło. Wsparcie dla potrzebujących  jest dla nas bardzo ważne, dlatego każda wspólna inicjatywa cieszy się dużym zaangażowaniem.

" Rok zdrowia"

Dbamy o zdrowie naszych pracowników między innymi poprzez organizację  firmowych spotkania z ekodietetykiem, coponiedziałkowe kosze owoców, spotkania z instruktorami fitness, zajęcia sportowe, karty benefit etc.

„Start up Isolution"

Odkrywamy potencjał naszych pracowników. Jeśli mają oni swój pomysł na biznes, stwarzamy warunki potrzebne do tego by mógł on ujrzeć światło dzienne.

„Mamy w sobie sportowego ducha”

Bierzemy udział w różnych akcjach sportowych min. Ekiden, jest to sztafeta maratońska, propagująca aktywny styl życia i pomoc charytatywną. Dzięki udziałowi w biegu możemy nie tylko spędzić aktywnie czas, ale robimy coś dla innych.

„Pomagamy społecznie”

Co roku angażujemy się w akcję Pomagamy Mikołajowi. Świadomość, że nawet małym gestem możemy sprawić uśmiech na twarzy dziecka jest dla nas największą satysfakcją.