Integracja procesu sprzedaży z zewnętrznym systemem obsługi klienta

Branża: Bankowość

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Klient specjalizuje się w udzielaniu klientom indywidualnym kredytów za pośrednictwem sklepów prowadzących sprzedaż na raty. Standardowo, pracownicy sklepów wprowadzają dane bezpośrednio do systemu bankowego. W przypadku strategicznych partnerów banku, pracownicy sklepów wprowadzają dane do własnego systemu obsługi klienta, po czym dane w czasie rzeczywistym przekazywane są do systemu bankowego.

Rozwiązanie

W wyniku przeprowadzonej wspólnie z klientem analizy, nasza firma opracowała projekt i wdrożyła nowy system zarządzający procesem udzielania kredytu za pośrednictwem systemu obsługi klienta sieci sklepów RTV-EURO-AGD. Dzięki ścisłej integracji, system bankowy wymienia dane z systemem Partnera w czasie rzeczywistym, zapewniając przeprowadzenie wszystkich etapów procesu udzielenia kredytu w ciągu kilku minut. Od czasu zakończenia wdrożenia nasza firma świadczy usługi wsparcia administracyjnego oraz obsługę zgłoszeń serwisowych dla głównych systemów informatycznych banku.

Korzyści

  • Integracja systemów informatycznych banku z systemami zewnętrznymi.
  • Skrócenie czasu obsługi klienta do niezbędnego minimum.

Technologie

IBM AS/400, IBM WebSphere, IBM DB/2