Opracowanie nowej architektury systemu rozliczeniowego

Branża: Bankowość

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

W ramach współpracy, naszym zadaniem było opracowanie nowej architektury systemu rozliczeniowego banku. Wdrożenie elastycznych narzędzi do zarządzania produktami banku, zapewniłoby obniżenie kosztów wewnętrznych.

Rozwiązanie

Nasza firma przeprowadziła audyt stanu bieżącego systemów informatycznych klienta i zaproponowała stworzenie systemu opartego o zupełnie nowe założenia architektoniczne. Zaprojektowaliśmy wykorzystanie nowatorskiego podejścia opartego o architekturę wielowarstwową z wykorzystaniem szyny integracyjnej (SOA). Nowe rozwiązanie zostało w pełni zintegrowane z istniejącymi rozwiązaniami w banku za pomocą mechanizmu kolejek, zapewniając jednocześnie możliwość elastycznej rozbudowy o kolejne usługi  związane z obsługą transakcji we wszystkich oddziałach banku.

Korzyści

  • Wdrożenie nowego rozwiązania opartego o nowoczesną, elastyczną architekturę.
  • Obniżenie kosztów obsługi

Technologie

  • Apache Struts, Java Server Pages, Java Servlets
  • IBM WebSphere
  • J2EE, Enterprise Java Beans
  • Oracle Advanced Queueing
  • Oracle Database