Platforma promocji przedsiębiorczości

Branża: Bankowość

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Naszym zadaniem było stworzenie platformy usługowej o charakterze społecznościowym, oferującej wsparcie przedsiębiorcom, instytucjom naukowym oraz instytucjom otoczenia biznesu. Byliśmy odpowiedzialni za kompleksową realizację projektu, w tym:

 • wykonanie analizy biznesowej i systemowej,
 • opracowanie projektu funkcjonalnego,
 • opracowanie architektury systemu,
 • implementację,
 • testy i uruchomienie platformy
 • wsparcie techniczne portalu.

Rozwiązanie

Korzyści

 • Platforma wspiera działalność Klienta w poniższych aspektach:
 • wsparcie obsługi księgowej
 • szukanie partnerów biznesowych
 • obsługa klienta i mechanizm umawiania wizyt
 • komunikacja z innymi przedsiębiorcami
 • zarządzanie projektem

Technologie

 • GWT, GXT
 • Spring Framework
 • GlassFish
 • PostgreSQL