Przebudowa systemu obsługi świadczeń rehabilitacyjnych dla rolników

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Celem projektu była przebudowa systemu przeznaczonego do obsługi wniosków o rehabilitację rolników i członków ich rodzin. System przetwarza ok. 30 000 dokumentów rocznie i obsługiwany jest przez 180 pracowników w 16 biurach regionalnych i centrali. Liczne zmiany prawne determinują ciągłe zmiany i rozbudowę systemu.

Rozwiązanie

Świadczyliśmy 3-letnią asystę techniczną i zrealizowaliśmy prace rozwojowe zapewniające zgodność procesów i danych ze zmieniającym się stanem przepisów regulujących działalność Klienta. W ramach współpracy przeprowadzony został audyt oprogramowania i dokumentacji oraz zaprojektowana została architektura nowej wersji systemu. Został on zintegrowany z systemem typu workflow oraz uzupełniony o nowe wymagane funkcjonalności.

Korzyści

Zapewnienie ciągłości pracy systemu do obsługi świadczeń rehabilitacyjnych.
Utrzymanie zgodności systemu ze zmianami stanu prawnego.

Technologie

GWT, JavaScript, Servlet, Java .6, Spring Framework, Oracle 9.x, PL/SQL, Jobs – Dbms_jobs