Rozwój systemu do obsługi ubezpieczeń grupowych

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Klient podjął decyzję o stworzeniu jednolitego, scentralizowanego systemu obsługującego grupowe ubezpieczenia rodzinne, kontynuowane indywidulanie. Dotychczasowy system był rozproszony i wykonany w technologiach, które obecnie wychodzą już z użytku. Największe wyzwanie stanowiło sprawne dostarczanie nowo przepisanych funkcjonalności , przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania ze starej części do czasu przeniesienia całości do nowego systemu.

Rozwiązanie

Zaproponowane rozwiązania, pozwoliły przenieść dotychczasowe operacje rozliczeniowe Ubezpieczyciela do scentralizowanego systemu. Dzięki zastosowaniu wyżarzonych technologii i umiejętnemu rozłożeniu prac, udało się wygasić kilkadziesiąt funkcjonalności z poprzednio działających rozwiązań i przenieść je do jednolitego systemu, który funkcjonuje w oparciu o proste usługi integracyjne.

Korzyści

  • Poprawienie efektywności działania systemu rozliczeń finansowych
  • Scentralizowanie operacji obsługi grupowych ubezpieczeń ujednoliciło pracę oddziałów i poprawiło ich efektywność
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii wpływa na bezawaryjność systemu

Technologie

Java, Oracle, Quartz, Spring, Hibernate, Apache CXF, AspectJ, Tomcat