System do naliczania prowizji

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Kluczowe wymagania, jakie postawiono dostawcy nowego systemu informatycznego:

  • Kompleksowe wsparcie procesu naliczania prowizji dla 65 oddziałów i sieci agentów ubezpieczeniowych na terenie całego kraju.
  • Integracja z systemami produktowymi i systemem finansowo – księgowym.
  • Ponowne przeliczenie prowizji za okresy, w których wyliczano ją „ręcznie”.

Rozwiązanie

Wspólnie z klientem opracowaliśmy koncepcję oraz wykonaliśmy analizę nowego systemu prowizyjnego. Stworzony przez naszą firmę dedykowany system, pozwala klientowi na szybkie wprowadzanie zmian w procesie naliczania prowizji, jak również w algorytmach wyliczania wysokości prowizji. Migracja danych z wycofywanego systemu poprzedzona została ponownym przeliczeniem prowizji za okresy, w których prowizję naliczano w sposób ręczny. Przeprowadzona weryfikacja pozwoliła na wprowadzenie korekt do wynagrodzeń w sieci sprzedaży.

Korzyści

  • Automatyzacja procesu naliczania prowizji na potrzeby zmodernizowanej struktury sprzedaży.
  • Ograniczenie kosztów wewnętrznych związanych z kontrolą procesu naliczania prowizji.
  • Eliminacja błędów i nadużyć przy naliczaniu prowizji.
  • Sprawdzenie poprawności danych z okresów historycznych.

Technologie

  • Eclipse RCP
  • BIRT
  • J2EE
  • Oracle PL/SQL
  • Oracle Database