System do naliczania prowizji

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Kluczowe wymagania, jakie postawiono dostawcy nowego systemu informatycznego:

 • Kompleksowe wsparcie procesu naliczania prowizji dla 65 oddziałów i sieci agentów ubezpieczeniowych na terenie całego kraju.
 • Integracja z systemami produktowymi i systemem finansowo – księgowym.
 • Ponowne przeliczenie prowizji za okresy, w których wyliczano ją „ręcznie”.

Rozwiązanie

Wspólnie z klientem opracowaliśmy koncepcję oraz wykonaliśmy analizę nowego systemu prowizyjnego. Stworzony przez naszą firmę dedykowany system, pozwala klientowi na szybkie wprowadzanie zmian w procesie naliczania prowizji, jak również w algorytmach wyliczania wysokości prowizji. Migracja danych z wycofywanego systemu poprzedzona została ponownym przeliczeniem prowizji za okresy, w których prowizję naliczano w sposób ręczny. Przeprowadzona weryfikacja pozwoliła na wprowadzenie korekt do wynagrodzeń w sieci sprzedaży.

Korzyści

 • Automatyzacja procesu naliczania prowizji na potrzeby zmodernizowanej struktury sprzedaży.
 • Ograniczenie kosztów wewnętrznych związanych z kontrolą procesu naliczania prowizji.
 • Eliminacja błędów i nadużyć przy naliczaniu prowizji.
 • Sprawdzenie poprawności danych z okresów historycznych.

Technologie

 • Eclipse RCP
 • BIRT
 • J2EE
 • Oracle PL/SQL
 • Oracle Database