System do zarządzania dokumentacją

Branża: Sektor publiczny

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Duża autonomia poszczególnych jednostek organizacyjnych Klienta, skutkuje licznymi błędami w danych i znacznie utrudnia zarządzanie kluczowym działem przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie

Nasza firma wykonała analizę procesów biznesowych kancelarii i departamentu księgowości. W wyniku analizy stworzono mapę procesów, zdefiniowano przypadki użycia i projekt architektury docelowego rozwiązania typu workflow. W systemie zaimplementowano wszystkie procesy zachodzące w departamencie księgowości, min.: obsługę umów, spraw, repozytorium plików, strukturę organizacyjną i rejestr pracowników, archiwum, moduł uprawnień i indeksowania zawartości dokumentów. W wyniku projektu powstał centralny rejestr kontrahentów udostępniany lokalnym systemom księgowym oraz kancelaria elektroniczna, obsługująca podpis elektroniczny. Na bazie projektu opracowany został autorski produkt  Isolution.Workfolw.

Korzyści

Zrealizowany projekt pozwolił Klientowi:

  • ujednolicić pracę Kancelarii i obsługę zgodnie z Instrukcją Kancearyjną i RWA
  • zautoamtyzować proces obsługi wszystkich dokumentów księgowych (faktury, noty księgowe itd.)
  • Uporządkować Rejestr Umów i Zamówień

Technologie

  • Apache Struts
  • Shark Enhydra
  • Java Server Faces, Java Messaging Service, Enterprise Java Beans
  • JBoss
  • PostgreSQL