System elektronicznego poboru opłat

Branża: Sektor publiczny

Status realizacji: Zrealizowane

Klient

Centralny organ administracji rządowej. Kontroluje i nadzoruje przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.

Wyzwanie

Naszym zadaniem było stworzenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego, wspierającego procesy biznesowe jednostki zajmującej się elektronicznym poborem opłat. System miał wspomagać obsługę postępowań administracyjnych oraz związanych z nimi dokumentów formalnych. Ważne było również zintegrowanie tworzonego systemu, z już istniejącymi, wspierającymi skuteczną działalność organu administracji publicznej.

Rozwiązanie

System pozwala na wytwarzanie dokumentów elektronicznych i organizuje ich formalny obieg wraz z rejestracją wysyłki dokumentów i monitorowaniem statusów dostarczenia tych dokumentów do odbiorców. System ponadto integruje się z systemem KTS Kapsch (obsługującym infrastrukturę monitorującą pojazdy i uiszczanie opłaty na drogach). Dodatkowo SEPO współpracuje z systemem CEPiK, pozyskując dane na temat pojazdów i kierowców oraz CEN w zakresie danych o przeprowadzonych kontrolach mobilnych i wystawionych decyzjach. W ramach realizacji prac projektowych, wykonywane przez nasz zespół są również aplikacje wspierające zarządzanie i administrowanie całym środowiskiem aplikacyjnym i SOA – SEPO Servicer. Środowisko wykonawcze procesów biznesowych wykorzystuje nasze autorskie rozwiązanie Workflow.

Korzyści

  • Wprowadzenie funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów.
  • Usprawnienie procesów obsługi postepowań administracyjnych ( szybsze wydawanie decyzji i ewentualne egzekwowanie kary).
  • Integracja rozwiązania z innymi systemami wspierającymi kontrolę pojazdów.

Technologie

SenchaGXT, Google Web Toolkit, WaveMaker, JBoss jBPM, Console, JSF RichFaces, Komponenty EJB 3.0, JBoss jBPM 7.3., Spring Framework, komponenty EJB,  JBoss Web Services, JBoss Riftsaw BPEL, Microsoft SQL Server 2008 (RDBMS), Hibernate ORM.