System rejestru sprzedaży produktów bankowych

Branża: Bankowość

Status realizacji: Zrealizowane

Klient

Spółka będąca częścią grupy bankowej, zapewniająca klientom profesjonalne doradztwo i wygodę w zarządzaniu finansami. Współpracuje ściśle z największymi bankami w Polsce i na świecie.

Wyzwanie

Naszym zadaniem było wsparcie Klienta w zakresie zwiększenia funkcjonalności wykorzystywanego przez niego systemu CRM. System ten obsługuje wszystkie procesy zarządzania jego relacjami z klientami, a biorąc pod uwagę międzynarodową działalność Klienta, musi spełniać wiele wymogów pod kątem użyteczności, efektywności jak i bezpieczeństwa działania. Dodatkowo nasz zespół Analiz miał pomóc w wypracowaniu nowego, skutecznego modelu biznesowego sprzedaży. Ze względu na złożoność i liczebność projektów prowadzonych przez Klienta, kluczowe było zachowanie sprawnej komunikacji w zespole oraz podział prac z jasno określonymi celami i zadaniami dla każdego z pracowników.

Rozwiązanie

Pierwszym etapem naszych prac, było przeprowadzenie kompleksowego audytu wraz z oceną obecnego procesu wytwórczego. W ten sposób mogliśmy dokładnie poznać potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zaproponować rozwiązanie idealnie dopasowane do jego potrzeb. W wyniku audytu, wskazaliśmy konkretne rozwiązania w zakresie metodyki prowadzenia projektów, m.in. zaproponowaliśmy wprowadzenie roli Analityka i Testera do projektów, czy organizowanie spotkań wg ustalonego harmonogramu, omawiających statusy dotychczasowych prac i planowanie kolejnych. Skuteczność tego rozwiązania była możliwa dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w pracy z metodykami zwinnymi i sprawdzonymi dobrymi praktykami, które zostały przetrenowane przez nasze zespoły projektowe.  Nasz zespół Analityków przeprowadził również analizę obecnego modelu biznesowego sprzedaży i wskazał konkretne rozwiązania podnoszące skuteczność i efektywność systemu CRM.

Korzyści

  • Gruntowna analiza systemu CRM pozwoliła na trafne zdefiniowanie problemów i zaplanowanie najbardziej skutecznych rozwiazań.
  • Podniesienie skuteczności modelu biznesowego sprzedaży, przekłada się na wymierne korzyści Klienta w postaci większych zysków ze sprzedanych usług.
  • Podniesienie efektywności spotkań projektowych, gwarantuje szybszy czas realizacji i mniejsze koszty projektu.
  • Przekazanie firmowego know how w zakresie prowadzenia projektów zgodnie z metodykami zwinnymi.

Technologie

ASP.NET Web Froms & .NET 4.0 & C# 4.0, ASP .NET (SOAP) Web Services (asmx),  T-SQL, Entity Framework 4+ , log4net, HTML 4, CSS 2.1, JavaScript + JQuery + JQuery UI