System zakupu świadczeń pozapłacowych

Branża: Usługi

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Oczekiwaniem Klienta było wytworzenie i wdrożenie systemu kafeteryjnego, który ma na celu zastąpić dotychczas wykorzystywany system. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie użytkownikom końcowym zakupu świadczeń pozapłacowych (kupony, karty, dofinansowania w ramach przyznanego limitu). Odbiorca będzie miał możliwość udostępniania aplikacji swoim klientom i ich pracownikom.

Rozwiązanie

Zaproponowane przez nasz zespół rozwiązanie, ma na celu wspomagać jak i stać się centralnym narzędziem wyboru i raportowania świadczeń pozapłacowych. Architektura tworzonego systemu będzie pozwalała na jego wysoką konfigurowalność oraz dostosowanie do specyficznych wymagań klienta.

Korzyści

  • Elastyczność systemu
  • Przemodelowane podejście do obsługi świadczeń
  • Optymalizacja pracy Project Managerów do obsługi większej ilości klientów
  • Scentralizowane miejsce do swobodnego wyboru świadczeń pozapłacowych (kuponów kart)
  • Scentralizowane miejsce do raportowania zamówień i świadczeń
  • Możliwość udostępniania aplikacji klientom i ich pracownikom
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii mających wpływ na bezawaryjność systemu

Technologie

Java, PostgreSQL, Git, Gerritt, Jenkins, Sonar, Maven, Hibernate, Liquibase