Wdrożenie polityki testowania oprogramowania

Branża: Ubezpieczenia

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Ciągłość działania i właściwa integracja systemów mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego współdziałania Klienta z innymi podmiotami administracji publicznej oraz sprawnej obsługi świadczeń dla ponad 8 mln ubezpieczonych. Naszym zadaniem było przeprowadzenie kompleksowych działań testowych, poprawiających jakość odbioru projektów technicznych.

Rozwiązanie

Opracowaliśmy politykę testowania oprogramowania. Określiliśmy zakres działań testowych, zdefiniowaliśmy „dobre praktyki” testowania, ustaliliśmy zbiór wytycznych z zakresu jakości do stosowania w prowadzeniu wszystkich projektów. Dopełnieniem projektu było stworzenie kompletu wzorców dokumentacji testowej, według standardu IEEE 829-1988.

Korzyści

  • Zapewnienie wysokiej jakości procesu testowania i odbioru projektów informatycznych.
  • Maksymalne wykorzystanie potencjału służb informatycznych.

Technologie