Wsparcie rozwoju systemu do składania zamówień i ich procesowania

Branża: Telekomunikacja

Status realizacji: Zrealizowane

Potrzeba biznesowa

Klientowi zależało na wsparciu migracji do nowego systemu obsługującego składanie zamówień oraz zarządzanie ich realizacją. Celem systemu było zapewnienie wspólnego interfejsu dla wszystkich używanych kanałów sprzedaży. System miał umożliwiać składanie nowych zamówień, jak również pozwalać na utrzymanie już istniejących, automatycznie migrując je do nowego modelu, a także integrować się z istniejącymi usługami.

Rozwiązanie

Modułowość rozwiązania zakładała oddzielenie konfiguracji biznesowej elementów ofert sprzedawanych przez Klienta (tzw. Katalog Produktów), od silnika wyliczania dostępnych ofert, bazując na definicjach z Katalogu Produktów, metodach oceny wiarygodności klienta, wybranych już elementach oferty, wyrażonych zgodach czy  dostępności fizycznej sprzętu. Interfejs sprzedaży stworzony w technologii Adobe Flex zakładał możliwość osadzanego w innych aplikacjach (GUI Wyrocznia). Silnik przetwarzania zamówień zaprojektowano w oparciu o procesy jBPM (system Order Management) udostępniając jednocześnie GUI do ich monitoringu. Komunikację międzysystemową zapewniono przy wykorzystaniu platformy integracyjnej ServiceMix. Kolejkowanie zamówień i asynchroniczną obsługę oparto o SQL Server Service Broker.

Korzyści

  • Uwspólnianie kanałów sprzedaży (punkty obsługi, call center).
  • Niezależność i elastyczność konfiguracji dostępnych ofert zarządzana przez  biznes.
  • Asynchroniczne przetwarzanie zamówień bazujące na zdefiniowanych procesach.

Technologie

Java, Spring Framework, Hibernate, Adobe Flex, jBPM, Apache ServiceMix, Sql Server Service Broker, MS SQL Server