Wsparcie systemu rejestracji oraz rozliczania dostaw energii elektrycznej

Branża: Energetyka

Status realizacji: Zrealizowane

Klient

Lider na polskim rynku, w produkcji i dostawie energii elektrycznej dla domów i firm. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wyzwanie

Klientowi zależało na wsparciu systemów, obsługujących strategiczne usługi świadczone przez niego: rejestrację zleceń kupna/sprzedaży do Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz rozliczanie dostaw energii elektrycznej. Pierwszy z systemów był niezbędny do prowadzenia biznesu na dużo większą niż dotychczas skalę (wejście Klienta na TGE i obrót energią elektryczną, gazem i prawami majątkowymi). Z kolei drugi system miał za zadanie ułatwić ewidencję i rozliczanie energii elektrycznej, które dotychczas były bardzo czasochłonne.

Rozwiązanie

Zaproponowane rozwiązania, pozwoliły przenieść dotychczasowe rozliczenia z arkuszy kalkulacyjnych, do profesjonalnego systemu rozliczającego. Dzięki zastosowanym technologiom, możliwe stało się raportowanie faktur, naliczanie należności ze strony klientów, czy ewidencja stanów posiadanych towarów. Wdrożone funkcjonalności spełniły wymagania nie tylko Komisji Nadzoru Finansowego, ale także pracowników departamentu odpowiedzialnego za rozliczanie obrotu hurtowego.

Korzyści

  • Poprawienie efektywności działania systemu rozliczania dostawy energii (generowanie raportów, rozliczeń, ewidencji)
  • System umożliwił rejestrację składanych zleceń kupna/sprzedaży do TGE.
  • Poprzez skrócenie czasu obsługi rozliczeń do kilku sekund, podniosła się jakość usług świadczonych przez Klienta.

Technologie

Java, MSSQL Server 2012, JDBC, Struts 2, Spring, Tomcat, Jasper Report.