Gwarancja jakości rozwiązań i usług IT

Naszą pozycję na rynku budujemy w oparciu o najwyższą jakość wytwarzanego oprogramowania oraz świadczonych usług. Zawsze szukamy optymalnych rozwiązań.

 

Zakres usług
Zobacz więcej
Modele biznesowe, metodyki
Zobacz więcej

Zakres usług

Rozwiązania dedykowane to systemy budowane w oparciu o wizję i  spersonalizowane  potrzeby przedsiębiorstwa.

Zakres oferty
Technologie
Dlaczego Isolution
Współpraca
Zakres oferty
Dlaczego Isolution
Współpraca

Zmiana jest naturalnym procesem w cyklu życia każdego oprogramowania.  Naszą ofertę kierujemy do Klientów stojących przed wyzwaniem transformacji istniejących systemów w celu  poprawy wydajności, bezpieczeństwa  oraz jakości tych rozwiązań.

Zakres oferty
Technologie
Dlaczego Isolution
Współpraca

Projektowanie i prace analityczne to wstępne elementy procesu wytwarzania oprogramowania, które niejednokrotnie decydują o sukcesie wdrażanych rozwiązań. Usługa kierowana jest do Klientów, którzy planują wdrożenie nowego rozwiązania informatycznego oraz rozwój istniejącego systemu.

Wykonujemy:

 • Analizy biznesowe i systemowe
 • Projektujemy rozwiązania w oparciu o dostarczoną dokumentację
 • Weryfikujemy, na zlecenie Klienta, produkty analityczne przygotowane przez zewnętrznego dostawcę.
 • Projektujemy rozwiązania skupiając się na podejściu do Klienta (UX)
Analiza i projektowanie
UX
Dlaczego Isolution
Współpraca

Testowanie oprogramowania jest niezbędnym elementem każdego procesu wytwarzania, gwarantującym dostarczenie produktów IT o odpowiednim poziomie jakości. Właściwie zaplanowany proces i realizacja testów z wykorzystaniem skutecznych narzędzi, zapewnia oczekiwaną funkcjonalność opartą na optymalnej wydajności systemu.

Oferujemy:

 • Przygotowanie strategii i polityki testowania w oparciu o model TMMi.
 • Opracowanie planu testów oraz jednolitej metodyki testowania systemów informatycznych w organizacji w oparciu o najlepsze branżowe praktyki i standardy, również w oparciu o TMap Next, TPI Next.
 • Doskonalenie procesów w organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI.
 • Projektowanie skryptów, scenariuszy oraz danych testowych.
 • Wykonywanie testów na każdym etapie rozwoju oprogramowania: funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, strukturalnych, regresji oraz UAT.
 • Wykonywanie testów manualnych.
 • Wykonywanie testów automatycznych.
 • Opracowanie raportów zbiorczych z wynikami przeprowadzonych testów.
 • Opracowanie raportu końcowego z oceny jakości oprogramowania.
Testy manualne
Testy automatyczne
Testy wydajnościowe
Dlaczego Isolution
Współpraca

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, oferujemy naszym Klientom optymalizację w zakresie usług IT. Dobieramy odpowiednie narzędzia, aby użytkownik mógł swobodnie korzystać z oferowanych przez nasza firmę produktów,kierując się modelem UX, który zapewnia wysoką wydajność oraz duże zadowolenie użytkowników.

Architektura korporacyjna
Audyty IT
CI & CD
Integracja

Współpraca z naszą firmą w modelu outsourcingu personelu pozwala na optymalizację kosztów projektowych i obsługi IT oraz wzrost innowacyjności organizacji Klienta.

Outsourcing specjalistów
Outsourcing zespołów
Technologie
Współpraca

Modele biznesowe, metodyki

Zawsze szukamy optymalnego modelu współpracy, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kosztowym. W zależności od specyfiki projektu i potrzeb Klienta realizujemy prace przy użyciu różnych modeli biznesowych.

Fixed price
Time & Material
Modele hybrydowe (mieszane)

Kilkanaście lat doświadczenia w realizacji projektów o różnej skali i złożoności, potwierdza jak ważny jest wybór metodyki zarządzania projektami. Takiego wyboru dokonujemy zawsze w porozumieniu z Klientem, biorąc pod uwagę jego kulturę organizacyjną i uwarunkowania prawne.

Metody klasyczne (Waterfall)
Metodyki zwinne (Agile i Scrum)
Kanban

W naszych projektach stawiamy na  jakość budowanego oprogramowania. Staramy się  korzystać z najlepszych rozwiązań technologicznych gwarantujących poprawność architektoniczną i technologiczną oprogramowania. Ważnym elementem procesu zapewniania jakości oprogramowania jest stosowanie ścisłych standardów kodowania, narzędzi analizy kodu i etapowego przeglądu kodu aplikacji.

Nasz proces wytwórczy zakłada budowę i automatyzację testów modułowych, integracyjnych i funkcjonalnych naszych produktów. Z powodzeniem nasze środowiska wdrażamy u Klientów i włączamy ich do procesu wdrożeniowego. Współdzielimy nasze standardy utrzymania oprogramowania jednocześnie dostosowując je do potrzeb i procedur naszych klientów zarówno na rynku komercyjnym jak i instytucji publicznych.

Jakość oprogramowania wynika również z opracowanych standardów i z odpowiedniej kompozycji zespołu projektowego. W naszych pracach stosujemy podejście, które zakłada nadzór architektoniczny nad procesem wytwarzania i przeglądu kodu. Konstruujemy nasze zespoły zawsze biorąc pod uwagę złożoność projektu i dobór technologii.

We wszystkich projektach  rozwoju oprogramowania prowadzonych w metodykach zwinnych występuje potrzeba automatyzacji procesów związanych z budowaniem oprogramowania, testowaniem, dokumentowaniem kodu oraz wdrożeniami.  Odpowiedzią na te potrzeby są praktyki ciągłej integracji (continuous integration) oraz ciągłego dostarczania oprogramowania (continuous delivery).