08.01.2024

Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych?

isolution

Rozpoczęcie Nowego Roku to czas, gdy wiele osób decyduje się na wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim życiu. Jednakże, jak pokazują badania, utrzymanie postanowień noworocznych jest trudne i często kończy się niepowodzeniem. Niniejszy artykuł skupia się na naukowych metodach, które mogą pomóc w wytrwaniu w postanowieniach noworocznych.

Najczęstsze postanowienia noworoczne

Badanie przeprowadzone przez YouGov w 2023 r. wykazało, że 37% Amerykanów planuje ustalić cel lub postanowienie na nowy rok, a 87% z nich jest przekonanych, że uda im się dotrzymać tych postanowień. Najpopularniejsze z nich to poprawa zdrowia fizycznego (20%), oszczędzanie pieniędzy (20%), więcej ćwiczeń (19%), zdrowsze odżywianie (18%), oraz szczęście (17%) i utrata wagi (17%)​​.

Badania Richarda Wisemana

Richard Wiseman, brytyjski psycholog, przeprowadził szczegółowe badania nad postanowieniami noworocznymi. W 2007 roku śledził sukcesy 3000 osób, z których tylko 12% osiągnęło swoje cele. Jego badania ujawniły, że poleganie na samej sile woli często prowadzi do porażki. Zamiast tego, osoby odnoszące sukces stosowały inne strategie, takie jak ustanawianie małych, realistycznych celów, publiczne deklarowanie swoich zamiarów oraz łagodne traktowanie siebie w przypadku niepowodzeń. Badania Wisemana wskazują, że klucz do utrzymania postanowień leży nie tyle w nieugiętej determinacji, co w inteligentnym podejściu do procesu zmiany​​.

Zasady SMART w sstalaniu celów

Koncepcja SMART, zapożyczona z zarządzania, oferuje skuteczny sposób formułowania celów. Aby być użyteczne, cele powinny być Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Relewantne (istotne) oraz Związane z Czasem. Na przykład, zamiast postanowienia „schudnę”, lepiej jest postawić konkretny cel „zgubię 5 kilogramów do końca marca”. Takie sformułowanie pozwala na łatwą weryfikację postępów i dostosowanie działań w razie potrzeby. SMART pomaga w przełożeniu ogólnych chęci na konkretne, realizowalne kroki, co zwiększa szanse na powodzenie postanowień noworocznych​​.

Dlaczego postanowienia nie działają?

Wiele postanowień noworocznych kończy się niepowodzeniem z różnych przyczyn. Często stawiamy sobie zbyt ambitne cele, próbując zmienić całe życie z dnia na dzień. Wiele osób wątpi w swoje możliwości, co prowadzi do braku zaangażowania w realizację celów. Innym problemem jest to, że choć znamy teorię zmiany, brakuje nam praktycznego działania. Ponadto, postanowienia często stają się źródłem stresu, zamiast być czymś przyjemnym i satysfakcjonującym. Brak wsparcia społecznego, niejasne „dlaczego” stojące za postanowieniami oraz ich zbyt ogólna natura również przyczyniają się do porażki​​.

Wnioski

Stosując te zasady, masz większe szanse na skuteczne utrzymanie postanowień noworocznych. Kluczem jest nie tylko samo postanowienie, ale także świadoma strategia i elastyczność w podejściu do celów. Pamiętaj, że każda zmiana wymaga czasu i cierpliwości, a drobne potknięcia są naturalną częścią procesu dążenia do celu.