Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie inżynierii oprogramowania. Wdrożyliśmy i doskonalimy system zarządzania jakością w zakresie pełnego procesu wytwarzania oprogramowania – zgodnie z normą ISO 9001:2008. 

Nasz profil

Spółka ISOLUTION powstała w 2000 roku jako realizacja pomysłu i marzeń o firmie mogącej realizować najwyższej jakości projekty informatyczne i konkurować z liderami branży usług informatycznych w Polsce i Europie.

Po ponad 18 latach pracy, ciągłego rozwoju i doskonalenia, jesteśmy zaufanym partnerem wiodących polskich i zagranicznych firm z sektora bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, administracji publicznej i wielu innych. Przez ten czas wypracowaliśmy pozycję rozpoznawanego i cenionego przedsiębiorstwa działającego na rynku informatycznym. Jestem przekonany, że nasza pozycja rynkowa byłaby inna gdyby nie pełni pasji, zaangażowania i profesjonalizmu ludzie, którzy tworzą naszą firmę. Potencjał naszych pracowników uwalnia się w atmosferze jasno określonych wartości, które są dla nas ważne na każdej płaszczyźnie prowadzonych działań. Przyjęta przez nas koncepcja zarządzania przez wartości pozwala nam budować długofalowe i partnerskie relacje z Klientami, dostawcami oraz pracownikami.

Wierzymy, że jakość świadczonych usług buduje pozycję konkurencyjną naszych Klientów. Dlatego wyznaczamy priorytety projektowanych przez nas rozwiązań –  użyteczność, elastyczność, bezpieczeństwo, wydajność. Dostarczając rozwiązania i usługi IT gwarantujemy naszym partnerom wymierne korzyści biznesowe.

Witold Dziemidowicz, Prezes Zarządu

Nasze cele i strategia

Nasza strategia na lata 2016-2020 zakłada wzmocnienie wizerunku wiarygodnego partnera w biznesie i nowocześnie zarządzanej firmy. Nadrzędnym celem Isolution będzie dostarczanie rozwiązań IT na najwyższym poziomie technologicznym z uwzględnieniem potrzeb biznesowych naszych Klientów, nie zapominając jednocześnie o efektywności ekonomicznej projektowanych przez nas rozwiązań.

Swoją strategię realizujemy poprzez:

  • 1 Kulturę organizacyjną wspierającą rozwój potencjału naszych zespołów.
  • 2 Optymalizację procesów wytwórczych oprogramowania.
  • 3 Dalszy rozwój autorskich narzędzi i praktyk zapewniających wysoką jakość kodu.
  • 4 Doskonalenie metodyk wspierających zwinne zarządzanie projektami.
  • 5 Nawiązywanie partnerskich relacji z Klientami.
  • 6 Ciągłe inwestycje w rozwój kompetencji technologicznych.

Nasze wartości

Wspólne wypracowane wartości są podstawą tożsamości Isolution. Determinują zasady współpracy z naszymi partnerami. Kształtują relacje w zespole oraz pomiędzy pracownikami i Zarządem spółki. Pomagają w ciągłym podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Kultura organizacyjna

Mocną stroną naszej firmy jest niepowtarzalna kultura organizacyjna. Przyjęte przez nas zasady wyznaczają sposób w jaki pracujemy oraz wskazują wartości, które liczą się dla nas najbardziej.