25.09.2023

Customer Experience (CX) – klucz do sukcesu współczesnej organizacji

isolution

W dzisiejszym gwałtownie zmieniającym się rynku biznesowym, pojęcie “Customer Experience” (CX), czyli “doświadczenie klienta”, zdobywa na znaczeniu. Dlaczego jest to tak ważny czynnik dla nowoczesnych organizacji?

Unikalność w świecie jednolitości

Żyjemy w epoce, gdzie produkty i usługi różnych marek stają się do siebie coraz bardziej podobne. W takim środowisku to indywidualne podejście do klienta i dostarczane przez markę doświadczenia decydują o wyborze przez konsumenta. Dodatkowo, w erze mediów społecznościowych, gdzie każdy klient może być influencerem, autentyczność i spersonalizowane doświadczenie stały się kluczowym elementem budowania lojalności.

Głębsze znaczenie CX

Customer Experience to nie tylko moment zakupu. Właściwie każda interakcja między klientem a marką – od pierwszego kliknięcia w stronę internetową, po obsługę posprzedażową – kształtuje opinię o firmie. Nie bez powodu mówi się, że każdy detal ma znaczenie. W erze, kiedy marki walczą o uwagę konsumenta, nawet najmniejsze szczegóły, takie jak łatwość nawigacji na stronie czy czas odpowiedzi na zapytanie, mogą decydować o sukcesie bądź porażce.

Jak mówi Chip Bell, autor i ekspert w dziedzinie CX: “Nie jesteś zależny od zadowolonych klientów. Zadowolony klient wróci. Lojalny klient zrobi więcej.”

Dane mówią same za siebie

Forrester Research podkreśla, że aż 72% firm traktuje poprawę CX jako kluczowy cel biznesowy. Z kolei Gartner przewiduje, że do 2023 r. ponad 60% przedsiębiorstw zainwestuje w nowoczesne narzędzia związane z CX. Co więcej, według Temkin Group, aż 86% konsumentów jest gotowych zapłacić więcej za lepsze doświadczenie z marką. W obliczu tych danych trudno jest negować wpływ CX na wyniki finansowe firmy. W rzeczywistości inwestycje w CX często przynoszą znaczący zwrot w postaci większego zaangażowania i lojalności klientów.

Kierunek: Doskonałość w CX

Aby być liderem w obszarze CX, marka musi inwestować w poznawanie swoich klientów. To nie tylko ankiety, ale także analizy danych, rozmowy i obserwacje. Nowoczesne technologie, takie jak AI, mogą być w tym pomocne. Jednak kluczem jest ludzki czynnik – przeszkoleni, zaangażowani pracownicy, dla których zadowolenie klienta jest priorytetem. Co więcej, liderzy CX rozumieją, że doskonałe doświadczenie klienta zaczyna się od kultury firmy. Tworzenie środowiska, które promuje innowacje, empatię i ciągłe doskonalenie, jest kluczem do osiągnięcia doskonałości w dziedzinie CX.

Praktyczne wskazówki dla firm

 • Słuchaj i ucz się: Zbieraj opinie i reaguj na feedback.
 • Inwestuj w zespół: Szkol pracowników i twórz kulturę nastawioną na klienta.
 • Nowoczesne narzędzia: Wykorzystuj technologię do analizy potrzeb klientów.
 • Bądź spójny: Marka powinna być rozpoznawalna na każdym etapie kontaktu.
 • Elastyczność: Rynek się zmienia. Bądź gotowy na zmiany i dostosowuj strategie.

Zakończenie

W erze cyfrowej, gdzie konkurencja jest tylko kilka kliknięć myszką od klienta, nie można lekceważyć znaczenia doskonałego doświadczenia klienta. Firmy, które to rozumieją i dostosowują się do tych wyzwań, stoją na czele rynkowej transformacji, podczas gdy inne ryzykują pozostawanie w tyle

Wypalenie zawodowe to temat, który staje się coraz bardziej obecny w naszych codziennych dyskusjach, szczególnie w obliczu rosnącego stresu i wymagań współczesnego miejsca pracy. Dane statystyczne są niepokojące – według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Socjologicznych, aż 30% pracowników w Polsce doświadczyło objawów wypalenia zawodowego w ciągu ostatnich pięciu lat. Ale co to właściwie oznacza “wypalenie zawodowe”? I jak możemy mu zapobiegać?

Wypalenie zawodowe – definicja

Wypalenie zawodowe, zwane też syndromem wypalenia zawodowego, to termin, który zyskał oficjalne uznanie od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2019 roku. Według WHO, jest to zjawisko wynikające z chronicznego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie zarządzany. Nie jest to diagnozowany stan chorobowy, ale sytuacja związana z doświadczeniem zawodowym.

Charakteryzuje się trzema głównymi elementami: intensywnym zmęczeniem, cynizmem lub negatywnym stosunkiem do pracy oraz odczuciem, że własne wysiłki są nieproduktywne lub niewystarczające.

Przyczyny wypalenia zawodowego

Do głównych czynników przyczyniających się do jego wystąpienia należy nadmierne obciążenie pracą. Pracownicy, którzy stale zmagają się z przeciążeniem obowiązkami, są bardziej narażeni na ryzyko wypalenia. Ale nie tylko obciążenie pracą ma tu znaczenie.

Równie ważny jest ciągły stres na miejscu pracy, który prowadzi do przewlekłego napięcia, szkodliwego dla zdrowia psychicznego pracownika. Brak wsparcia ze strony przełożonych i kolegów również wpływa na ryzyko wypalenia. Pracownicy, którzy nie odczuwają wsparcia, mogą czuć się odizolowani i niewspierani, co zwiększa ryzyko wypalenia. Ponadto, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest kluczowa. Kiedy praca zaczyna dominować nad innymi aspektami życia, może to prowadzić do przewlekłego stresu i wypalenia.

Objawy wypalenia zawodowego

Jednym z najbardziej oczywistych objawów wypalenia zawodowego jest chroniczne zmęczenie. Pracownicy odczuwają poczucie wyczerpania, które nie ustępuje nawet po odpoczynku. Może to prowadzić do spadku wydajności w pracy i problemów z koncentracją.

Innym kluczowym objawem jest utrata motywacji i zainteresowania pracą. Często osoby cierpiące na wypalenie zawodowe mówią, że nie cieszą się już swoją pracą, a zadania, które wcześniej były dla nich satysfakcjonujące, stają się obciążeniem. Wypalenie zawodowe może też wpływać na zdrowie fizyczne – przewlekły stres i wyczerpanie mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak problemy z sercem, problemy ze snem czy problemy z układem pokarmowym. W skrajnych przypadkach może prowadzić do depresji lub innych poważnych problemów zdrowotnych.

Wypalenie zawodowe
Photo by Hernan Sanchez on Unsplash

Konsekwencje wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe ma poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dla pracownika, może to oznaczać problemy zdrowotne, utratę motywacji do pracy, a nawet utratę pracy.

Dla pracodawcy, konsekwencje mogą być równie poważne. Wypalenie zawodowe prowadzi do spadku produktywności, co oznacza, że praca nie jest wykonywana efektywnie. Może to również prowadzić do większej rotacji pracowników, co jest kosztowne dla firmy. Ponadto, wypalenie zawodowe może prowadzić do większej absencji w pracy, co również wpływa na wydajność firmy.

Zapobieganie

Zapobieganie wypaleniu zawodowym jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Pracownicy muszą nauczyć się zarządzać stresem, utrzymywać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i szukać wsparcia, kiedy go potrzebują.

Z drugiej strony, pracodawcy mają kluczową rolę do odegrania w zapobieganiu wypaleniu zawodowym. Mogą to zrobić poprzez tworzenie zdrowego środowiska pracy, które promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zapewnia wsparcie dla pracowników i stawia na jasne komunikowanie oczekiwań. Właściwe zarządzanie stresem na miejscu pracy to klucz do zapobiegania wypaleniu zawodowym.

Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem jest kluczowe dla zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Pracownicy powinni nauczyć się technik radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja, ćwiczenia fizyczne czy techniki oddechowe. Wielu pracodawców oferuje również programy wsparcia dla pracowników, które mogą obejmować szkolenia z zarządzania stresem, konsultacje psychologiczne czy nawet zajęcia z jogi.

Pracownicy powinni również pamiętać o tym, że zarządzanie stresem to nie tylko techniki radzenia sobie ze stresem w chwili, gdy on wystąpi. To także troszczenie się o swoje ogólne zdrowie i dobre samopoczucie, co obejmuje zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną i odpowiednią ilość snu.

Wsparcie w miejscu pracy

Wsparcie w miejscu pracy jest niezbędne dla zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Pracownicy, którzy czują, że są doceniani i wspierani przez swoich przełożonych i kolegów, są mniej narażeni na wypalenie zawodowe. Pracodawcy powinni starać się tworzyć środowisko, w którym pracownicy czują, że ich praca jest doceniana, a ich wysiłek jest zauważany.

Może to obejmować regularne spotkania zespołowe, w których pracownicy mają możliwość dzielenia się swoimi sukcesami i wyzwaniami, a także możliwość otrzymania wsparcia i porad od kolegów i przełożonych. Wsparcie może również obejmować programy mentoringowe, szkolenia i rozwój zawodowy, a także jasne i przejrzyste procesy oceny pracy.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do wypalenia zawodowego jest brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Pracownicy, którzy spędzają zbyt dużo czasu w pracy kosztem swojego życia prywatnego, są bardziej narażeni na wypalenie zawodowe.

Aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu, pracownicy muszą starać się utrzymać zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym. Oznacza to ustanowienie jasnych granic między czasem pracy a czasem wolnym, unikanie pracy poza godzinami pracy i dbanie o swoje potrzeby i zainteresowania poza pracą.

Z drugiej strony, pracodawcy mogą pomóc pracownikom w utrzymaniu tej równowagi, oferując elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy nawet dodatkowe dni wolne. Pracodawcy mogą również zaoferować wsparcie w zakresie zarządzania stresem i dbałości o zdrowie, aby pomóc pracownikom utrzymać zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Budowanie pozytywnej kultury w miejscu pracy

Kultura w miejscu pracy ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego pracowników. Miejsca pracy, które promują otwartość, współpracę, szacunek i docenienie, są mniej prawdopodobne do stworzenia warunków prowadzących do wypalenia zawodowego.

Pracodawcy mogą pracować nad tworzeniem takiej pozytywnej kultury, poprzez promowanie zdrowej komunikacji, zachęcanie do współpracy, nagradzanie pracowników za dobrą pracę i tworzenie atmosfery, w której pracownicy czują się komfortowo, dzieląc swoje pomysły i obawy.

Zrozumienie i rozpoznanie sygnałów

Rozpoznawanie oznak wypalenia zawodowego jest kluczowe dla jego zapobiegania. Wypalenie zawodowe może obejmować fizyczne, emocjonalne i behawioralne objawy, takie jak zmęczenie, drażliwość, problemy z koncentracją, cynizm wobec pracy, czy obniżony poziom wydajności.

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, powinni być świadomi tych sygnałów i podjąć działania, kiedy zauważą, że ktoś może doświadczać wypalenia zawodowego. Działania te mogą obejmować skierowanie pracownika na pomoc profesjonalną, taką jak terapia lub coaching, zmniejszenie obciążenia pracy, czy wprowadzenie zmian w środowisku pracy.

Inwestowanie w dobrostan pracowników

Inwestowanie w dobrostan pracowników nie jest tylko etycznym obowiązkiem pracodawców, ale także strategicznym posunięciem biznesowym. Pracownicy, którzy czują się zdrowi i szczęśliwi w pracy, są bardziej produktywni, lojalni i są mniej prawdopodobni do doświadczenia wypalenia zawodowego.

Inwestycje mogą obejmować oferowanie programów zdrowotnych, takich jak fitness w miejscu pracy, programy odżywiania, lub wsparcie psychologiczne. Pracodawcy mogą również inwestować w rozwój pracowników, oferując szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego, które nie tylko zwiększają umiejętności pracowników, ale także pomagają im czuć się bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy.

Stworzenie polityki elastycznego czasu pracy

Polityki elastycznego czasu pracy mogą również pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Daje to pracownikom większą kontrolę nad swoim czasem, co może zmniejszyć stres i zwiększyć zadowolenie z pracy.

Pracodawcy mogą zaoferować różne formy elastycznego czasu pracy, takie jak zdalna praca, skrócone godziny pracy, lub większa swoboda w wyborze godzin pracy. Jest to szczególnie istotne w czasach, kiedy wiele osób próbuje zrównoważyć obowiązki zawodowe i domowe.

Podsumowanie

Wypalenie zawodowe to zjawisko, które ma coraz większy wpływ na rynek pracy. Pomimo że dotyka jednostek, wpływa także na wydajność i produktywność organizacji. Nie jest to problem, który można zignorować.

Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Tworzenie zdrowych, wspierających środowisk pracy może chronić pracowników przed tym zjawiskiem. Działania takie jak wprowadzenie systemów wsparcia dla pracowników, promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oraz zapewnienie, że pracownicy mają jasno określone oczekiwania i kontrolę nad swoją pracą, mogą znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego.

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, efektywna praca zespołowa odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Zespoły, które potrafią skutecznie współpracować, osiągają lepsze wyniki, szybciej wprowadzają innowacje i przewyższają konkurencję. W praktyce jednak wiele zespołów boryka się z przeszkodami, które utrudniają efektywne działanie. Zidentyfikujmy pięć głównych dysfunkcji pracy grupowej oraz przedstawmy sposoby, w jaki można je rozwiązać.

Dysfunkcje pracy zespołowej wpływają negatywnie na osiągane rezultaty, atmosferę i morale pracowników. Kluczowe jest zrozumienie, jakie problemy stoją u ich podstawy, aby skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami. Dzięki zrozumieniu ich przyczyn oraz zastosowaniu odpowiednich strategii, można stworzyć zgrany zespół, który osiąga znakomite wyniki.

Miejmy na uwadze, że praca zespołowa to nie tylko umiejętność współpracy, ale także zdolność do wykorzystania unikalnych talentów każdej osoby z drużyny.

Pierwsza dysfunkcja: Brak zaufania

Pierwsza dysfunkcja, jaką jest brak zaufania, stanowi kluczowy problem w pracy zespołowej. Zaufanie odgrywa istotną rolę, ponieważ pozwala członkom zespołu swobodnie dzielić się pomysłami, podejmować ryzyko oraz wyrażać obawy. Dzięki zaufaniu grupa zyskuje na otwartości, efektywności komunikacji oraz zdolności do wspólnego pokonywania wyzwań.

Brak zaufania może mieć różne przyczyny, takie jak słaba komunikacja, niejasne oczekiwania czy niewłaściwe zarządzanie konfliktami.

Oto kilka kluczowych kroków, aby zbudować zaufanie w zespole:

 1. Wspieraj otwartą i szczera komunikację – zachęcaj do dzielenia się pomysłami, opiniami i obawami.
 2. Ustal jasne cele i oczekiwania – upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją swoje role i odpowiedzialności.
 3. Twórz atmosferę współpracy – promuj wspólną odpowiedzialność za cele zespołu oraz rozwój relacji między członkami.
 4. Dziel się informacjami – dbaj o przejrzystość w komunikacji, informując o postępach, problemach i decyzjach.
 5. Okazuj uznania i doceniaj wysiłek – regularnie wyrażaj wdzięczność za wkład każdego członka zespołu.

Pracując nad tymi aspektami, zespoły mogą zbudować silne relacje oparte na zaufaniu, co przyczyni się do lepszej współpracy i osiągnięcia sukcesu.

Druga dysfunkcja: Lęk przed konfliktem

Konstruktywne konflikty są istotne w pracy grupowej, gdyż umożliwiają wymianę różnych perspektyw, generowanie nowych pomysłów i osiągnięcie najlepszych rozwiązań. Zdrowa debata prowadzi do innowacji, większego zaangażowania i lepszej komunikacji w zespole.

Lęk przed konfliktem często wynika z obaw o negatywne reakcje, utratę statusu czy pogorszenie relacji z kolegami. Ten lęk prowadzi do unikania dyskusji, co utrudnia podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Aby pokonać lęk przed konfliktem, zespoły mogą zastosować następujące strategie:

 1. Ustal jasne zasady komunikacji – promuj otwarty dialog, szanuj różnorodność opinii i dbaj o to, aby wszyscy członkowie zespołu czuli się wysłuchani.
 2. Doceniaj wartość konstruktywnych konfliktów – uświadamiaj, że różnice zdań są naturalne i mogą prowadzić do lepszych rozwiązań.
 3. Wspieraj otwarte wyrażanie uczuć – zachęcaj członków zespołu do mówienia o swoich obawach i uczuciach związanych z konfliktem.
 4. Szkol umiejętności radzenia sobie z konfliktem – wprowadź techniki zarządzania konfliktami, takie jak aktywne słuchanie, empatia czy kompromis.
 5. Dziel się sukcesami – pokazuj, jak konstruktywne konflikty przyczyniły się do osiągnięcia pożądanych wyników.

Trzecia dysfunkcja: Brak zaangażowania

Wysokie zaangażowanie członków zespołu jest kluczowe dla efektywnej współpracy, ponieważ prowadzi do większej motywacji, innowacyjności i skutecznej realizacji celów. Zaangażowani pracownicy są bardziej gotowi do wspólnego rozwiązywania problemów i wykazują większą odpowiedzialność za sukces zespołu.

Brak zaangażowania może wynikać z różnych przyczyn, takich jak niejasne cele, brak poczucia wpływu na decyzje, niedostateczne wykorzystanie umiejętności czy niewystarczająca komunikacja. Takie bariery utrudniają konstruktywną współpracę i ograniczają efektywność zespołu.

Aby zwiększyć zaangażowanie w zespole, można zastosować następujące metody:

 1. Ustal jasne cele i oczekiwania – upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją cel oraz są świadomi swoich odpowiedzialności.
 2. Włącz pracowników w proces decyzyjny – daj możliwość wyrażania opinii, zadawania pytań i zgłaszania sugestii, co zwiększa poczucie wpływu na decyzje.
 3. Wykorzystaj mocne strony każdego członka zespołu – przydziel zadania zgodnie z umiejętnościami, co pozwoli każdemu wykorzystać swoje atuty.
 4. Dziel się informacjami – otwarta komunikacja zwiększa zaangażowanie, gdyż członkowie zespołu są na bieżąco z postępami i wyzwaniami.
 5. Doceniaj osiągnięcia i wysiłek – regularne okazywanie uznania motywuje do dalszej pracy i podnosi poczucie wartości.

Stosując te metody, można zwiększyć zaangażowanie członków zespołu, co przyczyni się do lepszej współpracy, większej efektywności i osiągnięcia sukcesu.

Czwarta dysfunkcja: Unikanie odpowiedzialności

Odpowiedzialność, zarówno indywidualna, jak i zbiorowa, odgrywa kluczową rolę w pracy zespołowej. Zespoły, w których panuje kultura odpowiedzialności, są zdecydowanie bardziej produktywne i skuteczne.

Unikanie odpowiedzialności prowadzi do słabszej realizacji zadań, zaniedbywania obowiązków i obniżenia efektywności pracy zespołu.

Aby promować kulturę odpowiedzialności w zespole, można zastosować następujące metody:

 1. Ustal jasne cele i oczekiwania – zapewnij, że każdy członek zespołu wie, czego się od niego oczekuje i jakie są cele do osiągnięcia.
 2. Monitoruj postępy i wyniki – regularne śledzenie osiągnięć oraz omawianie postępów pomaga w identyfikacji problemów i odpowiednim reagowaniu na nie.
 3. Wspieraj rozwój umiejętności – daj możliwość nauki i doskonalenia umiejętności, co zwiększa zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.
 4. Wyznacz odpowiedzialność zbiorową – promuj ideę, że sukces zespołu zależy od wspólnego wysiłku i zaangażowania wszystkich członków.
 5. Dziel się sukcesami i porażkami – ucz się na błędach, celebrować osiągnięcia i pokazuj, jak odpowiedzialność wpływa na wyniki.

Piąta dysfunkcja: Niewłaściwe skupianie się na wynikach

Cele i wyniki są niezbędne dla efektywnej pracy zespołowej, ponieważ motywują do działania, pomagają kontrolować postępy oraz świadczą o osiągnięciach zespołu. Jednak niewłaściwe skupienie się na wynikach może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji, ignorowania ważnych aspektów pracy czy zaniedbywania relacji w zespole.

Aby utrzymać właściwe podejście do wyników w zespole, można zastosować następujące metody:

 1. Ustal realistyczne i wyważone cele – cele powinny być ambitne, ale osiągalne, uwzględniając zasoby, czas oraz możliwości zespołu.
 2. Promuj długofalowe myślenie – kieruj się wizją i strategicznymi celami, które pomogą w osiągnięciu długotrwałego sukcesu.
 3. Wspieraj współpracę – zamiast promować konkurencję, zachęcaj do współpracy, dzielenia się wiedzą i pomocy wzajemnej.
 4. Rozważ różne aspekty wyników – skupiaj się nie tylko na ilościowych wskaźnikach, ale też na jakości pracy, innowacyjności i relacjach w zespole.
 5. Ucz się na błędach – błędy są częścią procesu, analizuj je i wyciągaj wnioski, aby unikać powtarzania tych samych błędów.

Stosując te założenia, można utrzymać właściwe podejście do wyników w grupie, co prowadzi do zdrowej współpracy, długotrwałego sukcesu i wyższej efektywności pracy.

Działaj z nami

Efektywna praca zespołowa jest kluczowa dla sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Zrozumienie pięciu głównych dysfunkcji pracy zespołowej i stosowanie odpowiednich strategii do ich przezwyciężenia pozwala na stworzenie silnego, zgranych zespołów, które osiągają znakomite wyniki. Praca nad budowaniem zaufania, przełamywaniem lęku przed konfliktem, zwiększaniem zaangażowania, promowaniem odpowiedzialności i właściwym podejściem do wyników są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w pracy zespołowej.

Rozwiązywanie problemów w zespole jest bardzo ważne i jest to proces długofalowy który należy rozwiązywać krok po kroku, poziom po poziomie. Nie możemy wybrać nad jakim aspektem z piramidy pracujemy. Rozpoczynamy od budowy zaufania i przechodzimy w górę piramidy.

Isolution! to odpowiedź na problemy w Twojej firmie. W fundamentach naszej kultury tkwi przekonanie, że kiedy rozwijamy się, jesteśmy w stanie dostarczyć coraz większej wartości dla naszych klientów, co z kolei sprzyja ich rozwojowi. Usatysfakcjonowani klienci ufają nam w nowych projektach i często nawiązują z nami długofalowe relacje. W rezultacie zwiększają się nasze przychody, co umożliwia dalszy rozwój naszego biznesu. Umów spotkanie i dowiedz się więcej.

W ramach kultury Isolution posiadamy narzędzie Teamtoolbox, które pozwala pracować z pięcioma dysfunkcjami. Narzędzie to możesz skonfigurować do swoich potrzeb. Sprawdź: „Kompetencje”, „Happiness Index”, „Kartki Kudo”, „Market i Punkty”, „Feedback”, „Role”, „Tablica”, „Listy TO-DO”, „Chat”, „Księga Kultury”.